мълния


Мълния е електрически искров разряд в атмосферата, проявяващ се обикновено по време на буря и съпроводен от гръмотевица. Синоним е на светкавица когато става въпрос за линейна мълния.
Електрическата природа на мълниите е доказана в изследванията на американския учен Бенджамин Франклин. Той провежда известния опит с хвърчило при наличие на буреноси облаци, за да докаже, че светкавиците не са огън в небето, а разряд на статично електричество. Мълнии са наблюдавани също и на планетите Венера, Юпитер, Сатурн и Уран.

Видове мълнии 

  • Линейна мълния
Средната дължина на мълниите е 2,5 км. Някои от тях обаче достигат до 20 км. В същото време ширината е от порядъка на 2-3 сантиметра. те излъчват силня бяла до жълтеникава светлина.
  • Кълбовидна мълния
Кълбовидната мълния е атмосферен феномен. Тя е изключително рядко явление, което представлява обемен електричен заряд със сферична форма. Появява се предимно в края на гръмотевична буря. Има диаметър от 20 см. до няколко метра и неясни граници, понякога е обкръжена от синкаво сияние (ореол). Средното ѝ време на живот е от 5 секунди до 2-3 часа. Този вид мълния е все още загадка, поржадаща противоречиви мнения. В България най много кълбовидни мълнии са наблюдавани в Родопите, Плевенска и Русенска области.

Възникване 

Мълниите най-често възникват в купесто-дъждовните облаци, но могат да се образуват и от торнадо, вулканични изригвания и пясъчни бури. Също, ако един облак зареден с положителен заряд се доближи до облак, зареден с отрицателен заряд, се получава мълнията.
За възникване на мълния, е необходимо в относително малък обем от облака да се образува електрическо поле с интензитет, достатъчен за образуване на електрически разряд (~ 1 МВ/м), а в значителна част от облака, да се образува поле със среден интензитет, достатъчен за поддържане на започналия разряд (~ 0,1-0,2 МВ/м).
Как да се предпазим от мълния
   

Какво не трябва да правим по време на буря?

- не бива да се крием под единично дърво в полето
- не бива да стоим в края на гората
- не бива да стоим в подножието на хълм или около върха на хълма
- ако сме група не бива да стоим близо един до друг
- не бива да тичаме
- не бива да лягаме на земята
- не бива да се допираме до метални предмети
- не бива да стоим до стълбове, електропроводи и антени
- не дива да стоим до метални огради
- не бива да стоим на място, където най-високата точка сме ние

     Полезно е да си направи сметка на какво разстояние от нас падат мълниите. За тази цел можем да преброим секундите от проблясъка на мълнията докато я чуем. Всяка секунда отговаря на около 330 метра.
     Ако това време е под 5 секунди сме попаднали в обсега на индиректното въздействие на мълнията.
     Смята се, че на разстояние около 20 метра от мястото на падане на мълнията интензитета на електрическото поле е много висок и преминалия през тялото на човека ток може да предизвика тежки обгаряния, временна парализа или смърт.
     Ако чуете оглушителния тътен на гръмотевицата заедно със синьото сияние на мълнията едновременно, значи мълнията е паднала в непосредствена близост.
     Трябва да се има в предвид и факта, че при движение или тичане по време на буря човек може да бъде поразен от т.н. крачково напрежение – то е породено от разликата в електрическите потенциали на земната повърхност в точките на стъпване на двата крака. При интензитет на електростатичното поле 6 kV/m и средна дължина на крачката 70 см. през човешкото тяло преминават 4200V. Тези напрежения се смятат за смъртоносни в 20 метровия радиус на мълнията.
     Сигурно място за защита са превозните средства, тъй като те представляват своеобразен „фарадеев кафез” и докато сме в тях няма опасност от директно или индиректно поражение от мълния.
     Друго място за предпазване от мълния е под естакади и мостове , но далеч от течаща вода.
     Ако сме на плаж около водни басейни незабавно трябва да излезем от водата, да свием и поставим в легнало положение плажните чадъри.
     При удар от мълния сърцето на пострадалия може да спре. В този случай се препоръчва незабавен сърдечен масаж и изкуствено дишане.
     Ако в къщи имаме алуминиева дограма не е желателно по време на буря да се допираме или да стоим в непосредствена близост до рамката на прозореца или вратата, тъй като в нея се индуцира напрежение, което може да ни порази.
     Ако в къщи нямаме инсталирана необходимата тризонова пренапрежителна защита, то е наложително по време на буря да изключим прецизните електроуреди – компютри, аудио и видеотехника и др., както от захранващия кабел, така и от информационните кабели – антенни входове, интернет кабели, телефонни кабели и др.

     Практиката показва, че най-често повредите в тези устройства са причинени именно от информационните им входове.
     Въпреки съвременните средства за защита не е желателно да ползваме банята, ако мълниите падат в нашия квартал.

Как да се предпазим от мълния?

- да затворим и оставим на земята чадъра, който обикновено използваме при буря и съпровождащия я силен валеж
- да се укрием на защитено място: постройка с мълниезащита, автомобил, каравана
- ако сме на открито да клекнем с прибрани крака и ръце
- ако сме на излет в планината да се скрием под голяма група от дървета, но отдалечени на поне 3м. от ствола на дървото
- ако шофираме да спрем автомобила или да намалим скоростта и да не излизаме от превозното средство.
- ако караме велосипед или мотоциклет трябва да го оставим на земята и да се отдалечим достатъчно
ВИДЕО 1


ВИДЕО 2


ВИДЕО 3


ВИДЕО 4


ВИДЕО 5